Are you:
Interested to start your own tutorial center?
Providing home service tutorials and wish to put up you own center now?
Passionate for education, but no experience in teaching?

This seminar is for you!

Comprehensive and intensive discussion on how to start and open your tutorial center with the option to franchise for easier and faster start-up. 

Topics to be discussed includes :
-Kinds of Tutorial Center
-Ways to Open
-Business requirements
-Target Market
-Starting from Scratch
-Consultancy
-Franchising 

Early registration: Php1,999 (should be paid on or before May 3, 2019)
Regular Fee: P2,750
Inclusive of lecture, e-handouts, certificate of attendance, lunch 

Date: June 1, 2019 (Saturday) 
Time: 9am to 4pm
Venue: to be annonced
Contact: 0917-6267908
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Christine Santos

Philippines / Luzon / Manila

₱2,750.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'